Käytönjohtaja luotettavasti ja asiakaslähtöisesti

Käytönjohtaja turvallisuuden ja oikean ylläpitämisen varmistamiseksi

Planmaxin käytönjohtaja huolehtii siitä, että asiakkaamme hallussa olevan sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja käyttötöissä noudatetaan sähköturvallisuuslakia ja sen nojalla annettuja määräyksiä ja säädöksiä. Lisäksi varmistamme, että käyttötöitä tekevillä henkilöillä on riittävä ammattitaito ja heidät on opastettu tehtäviin.

Mikä on käytönjohtaja?

Tyypillinen sähkökäytönjohtajaa edellyttävä kohde on esimerkiksi kauppakeskus tai teollisuusrakennus, jotka sisältävät oman muuntamon tai muuntamoita. Käytönjohtaja on nimettävä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun uusi sähkölaitteisto on otettu käyttöön, tai vanhemman sähkölaitteiston edellinen sähkökäytönjohtaja on lopettanut tehtävässään.

Käytönjohtaja valvoo myös sähkölaitteiston kuntoa esim. tekemällä tietyin määräaikavälein laitteistolle huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä katselmuksia. Huolehdimme siitä, että laitteistossa mahdollisesti katselmuksen yhteydessä havaitut viat ja puutteet poistetaan nopeasti.

Sähköturvallisuuslaki

Sähköturvallisuuslaki edellyttää määrätyn pätevyyden omaavan käytönjohtajan nimeämistä sähkölaitteistoille, jotka sisältävät yli 1000 V jännitteisiä osia, tai sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA.

Mikäli sähkölaitteisto sisältää yli 1000 V jännitteisiä osia, vaaditaan käytönjohtajalta korkeinta sähköpätevyyttä, sähköpätevyys 1:tä, joka Planmaxin asiantuntijoilla on. Mikäli käytönjohtajaa vaaditaan sähkölaitteiston yli 1600 kVA:n liittymistehon vuoksi eikä sähkölaitteisto sisällä nimellisjännitteeltään yli 1000 V jännitteisiä osia, riittää sähköpätevyys 2.

Käytönjohtajapalvelu, kuten kaikki muutkin tarjoamamme palvelut, toteutetaan asiakaslähtöisesti ja joustavasti – pitäen kuitenkin tarkasti kiinni sähköturvallisuuslain ja standardien mukaisista määräyksistä.

Sähkötarkastukset nopeasti

Mitkä ovat käytönjohtajan tehtävät?

Käytönjohtaja vastaa siitä, että sähkölaitteistolle laadittua huolto- ja kunnossapito-ohjelmaa noudatetaan ja sähkölaitteiston huollot tehdään aikataulun mukaisesti ja dokumentoidusti. Käytönjohtaja vastaa myös siitä, että sähkölaitteistolle suoritetaan sähköturvallisuuslain edellyttämät määräaikaistarkastukset ja näissä mahdollisesti havaitut viat ja puutteet korjataan riittävän nopeasti.

Käytönjohtaja valvoo myös, että kaikki sähkölaitteiston käyttöön tarvittavat välineet ovat saatavilla ja kunnossa. Valvomme myös, että sähkötiloista löytyy tarpeelliset tilavaraukset käyttötöiden tekemistä varten ja tiloista löytyy töiden tekemistä varten tarvittavat sähköpiirustukset ja laitteiden käyttöohjeet.

Jokainen asiakkaamme voi olla varma siitä, että saa meiltä luotettavia ja korkeatasoisia käytönjohtopalveluita omiin tarpeisiinsa räätälöidysti. Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen kautta. Otamme sinuun yhteyttä vuorokauden kuluessa!

Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Käytönjohtaja

Pyydä tarjous