Sähkökuntoarviot

Tarkoitus on kertoa kiinteistön omistajalle sähkö- ja telejärjestelmien sen hetkinen kunto ja korjaustarpeet

Sähkökuntoarvio

Tehdessämme sähkökuntoarvioita selvitämme kiinteistön sähkö- ja teleasennusten järjestelmäkohtaisen nykytilan ja annamme nykykunnosta arvion. Kunto selvitetään tutkimalla kiinteistön olemassa olevia sähköpiirustuksia ja arvioimalla laitteiston kunto tehtävän kohdekäynnin aikana silmämääräisesti rakenteita rikkomatta. Annamme tarvittaessa kuitenkin tekimiemme havaintojen perusteella työn lopputuloksena syntyvässä kuntoarvioraportissa suosituksen joidenkin järjestelmien tarkempaan tutkimiseen mahdollisten mittausten tekemiseen.

Mitä sähkökuntoarvioomme sisältyy

Kuntoarvioomme sisältyy aina ennen kohdekäyntiä tehtävä asukaskysely, joka auttaa meitä kiinnittämään kohdekäynnillä huomiomme oikeisiin ja asukkaiden tärkeäksi katsomiin asioihin. Kirjoitamme kohdekäynnin havaintojen perusteella sähkökuntoarvioraportin, jossa käymme läpi sähkö- ja telejärjestelmät järjestelmäkohtaisesti. Liitämme kuntoarvioraporttiin myös valokuvia kohdekäynnillä tekemistämme havainnoista. Tuomme raportissa selkeästi esiin kiireellistä korjausta vaativat kohteet. Mikäli havaitsemme kohdekäynnillä jotain kriittistä, esim. jonkun välittömän korjauksen vaatiman sähköturvallisuusriskin, raporttiin kirjaamisen lisäksi raportoimme havainnosta viipymättä erikseen esim. taloyhtiön isännöitsijälle.

Liitämme kuntoarvioraporttiimme aina mukaan PTS-suunnitelman, eli pitkän tähtäimen suunnitelman. Esitämme PTS-suunnitelmassa kunnossapitokohteet kustannusarvioineen ja suositeltuineen ajoituksineen seuraavalle 10 vuodelle.

Pyydä tarjous