Moderni ja joustava sähköinsinööritoimisto

Sähköautot yleistyvät myös Suomessa – Planmax on mukana kehityksessä

Sekä täyssähköautot että lataushybridit yleistyvät Suomessa hurjaa vauhtia. Suomen energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että sähköautoja olisi vuonna 2030 Suomessa ainakin 250 000.

Mitä sähköautojen yleistyminen tarkoittaa taloyhtiöiden näkökulmasta? Monen taloyhtiön hallitus on ainakin ryhtynyt kuumeisesti pohtimaan, kannattaisiko latauspisteitä varten toteuttaa ainakin perusvalmius sähköauton lataukselle. Tämä tarkoittaa yleensä käytännössä sitä, että rakennetaan latausverkosto kaikille autopaikoille valmiiksi niin, että kaikkien sähköauton latausmahdollisuutta tarvitsevien osakkaiden on mahdollista hankkia latausasema tarpeen ilmaantuessa myöhemmin, ja liittätyttää se valmiiksi rakennettuun latausverkostoon.

Missä tarveselvityksessä on kysymys?

Ihan aluksi taloyhtiön on kuitenkin syytä selvittää, missä määrin kiinteistön nykyinen sähköverkko ylipäätään mahdollistaa sähköautojen latauspisteiden toteuttamisen. Asia voidaan selvittää tilaamalla kiinteistön nykyiselle  sähköverkolle ulkopuoliselta ammattilaiselta kartoitus, eli sähköauton latauspisteiden tarveselvitys, jossa kiinteistön nykyisen sähköverkon riittävyyttä tarkastellaan sähköauton latauksen kannalta. Tarveselvityksessä selvitetään myös sähköverkolle mahdollisesti tarvittavat vahvistukset, joiden avulla verkko saadaan riittävän vahvaksi sähköauton latausta varten, ja vaihtoehdot latauspisteiden toteuttamiseksi.

Latauspisteisiin liittyvät tarveselvitykset kuuluvat keskeisenä osana myös Planmaxin palvelutarjontaan.

Latauspisteiden varsinainen toteutussuunnittelu on hyvä ja selkeä pohjata hyvin ja laadukkaasti laadittuun tarveselvitykseen, joka on samalla myös hankesuunnitelma latauspisteiden toteuttamiseksi.

Onko tarveselvityksen toteuttaminen taloyhtiössäsi ajankohtaista? 
Ota yhteyttä tästä ja selvitetään latausmahdollisuudet teidän taloyhtiössänne

Tarveselvitys antaa vastauksen muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • mahdollistaako kiinteistön nykyinen sähköverkko sähköauton latausta ylipäätänsä
  • millä toimenpiteille nykyinen sähköverkko saadaan vahvistettua lataukseen soveltuvaksi
  • kuinka moneen sähköauton latauspisteeseen sähköverkon kapasiteetti riittää
  • saadaanko määrää kasvatettua yhdistämällä latauspisteet kuormanhallintajärjestelmään
  • mitkä ovat parhaimmat latauspisteiden  toteutusvaihtoehdot kyseisessä kiinteistössä
  • mikä on latauspisteiden toteutuksen kustannusarvio

Lähes kaikissa tapauksissa kiinteistön sähköverkko mahdollistaa sähköauton latauspisteet ainakin jossain määrin. Kiinteistön sähköverkkoa on mahdollista vahvistaa niin, että soveltuu myös suurissa määrin sähköautojen lataamiseen. Yleensä tämä kuitenkin tarkoittaa kiinteistön sähköliittymän pääsulakekoon korottamista, liittymiskaapelin uusimista, kiinteistön sähköpääkeskuksen ja kiinteistökeskuksen uusimista sekä mahdollisesti vielä kiintiestökeskuksen nousukaapelien uusimista.

Edellä mainitut toimenpiteet ja niiden aiheuttamat korkeat kustannukset ovat kuitenkin tavallisesti vältettävissä toteuttamalla sähköautonlataukset älykkäänä. Tämä tarkoittaa sitä, että latauspisteitä ohjaamaan asennetaan kuormanhallintajärjestelmä, joka kiinteistön sähkökäytön huipputehon aikaan tai silloin, kun latauspisteitä on useita yhtä aikaa käytössä, rajoittaa latausasemien antamaa latausvirtaa niin, että kiinteistön sähköliittymän ylikuormittuminen vältetään.

Hyvä ja kustannustehokas vaihtoehto on usein myös kompromissiratkaisu, jossa kiinteistön sähköverkkoa vahvistetaan jossain määrin, mutta tarpeettoman suuri vahvistaminen vältetään sillä, että latausasemia ohjaamaan asennetaan kuormanhallintajärjestelmä.

Mitä tarveselvityksen jälkeen?

Kun tarveselvitys on tehty, päättää taloyhtiön hallitus siitä, että lähdetäänkö latauspistehanketta toteuttamaan ja jos lähdetään, niin missä laajuudessa se tehdään.

Jos tarveselvityksen pohjalta tehdään myönteinen päätös latauspisteiden toteuttamisesta, on aika käynnistää varsinainen latauspisteiden suunnittelu, eli toteutussuunnittelu. Toteutussuunnittelun lopputuloksena syntyy yksityiskohtainen sähkösuunnitelma, jolla taloyhtiö voi kilpailuttaa sähköurakoitsijat ja joiden mukaan asennustyöt voidaan tehdä.

Me Planmaxilla voimme tulla hankkeeseen mukaan myös toteutussuunnitteluvaiheessa. Tarvittaessa tarjoamme taloyhtiölle latauspisteiden rakennuttamisen avaimet-käteen-palveluna, jossa teemme latauspisteiden tarveselvityksen, toteutussuunnittelun sekä hoidamme rakennuttamistehtävät ja työmaavalvonnan aina siihen saakka, kunnes asiakas saa valmiin latausinfran käyttöönsä.

Kiinnostuitko? 

Saatavilla myös taloudellista tukea

Taloyhtiöiden ja yritysten on mahdollista hakea valtion tukea, joka kattaa 35 prosenttia toteutuneen sähköremontin kustannuksista (90 000 euroa). Tuen edellytyksenä on, että latauspisteitä tehdään ainakin viidelle autopaikalle. Ladattavien sähköautojen määrä on selvässä kasvussa, joten latauspisteisiin investoiminen on taloyhtiölle yleensä kannattavaa, niin nykyisten osakkaiden/asukkaiden viihtyvyyden kannalta, asuntojen arvon kannalta sekä toki myös ympäristön kannalta.


Jaakko Laitila

Jaakko Laitila
Sähköasiantuntija/toimitusjohtaja
Insinööritoimisto Planmax Oy

Planmax logo

050 549 8443
info@planmax.fi

Knitter Business Park
Kutojantie 6–8
02630 Espoo

Y-tunnus: 2875802-4

Meistä

Insinööritoimisto Planmax Oy on pääosin pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa toimiva täyden palvelun sähköinsinööritoimisto.

Taloyhtiöille
Yrityksille
Yksityisille
Ratasähköistys


LK pätevyys logoS1 pätevyys logoKNX partner logo

Copyright © 2024 Planmax Oy