Moderni ja joustava sähköinsinööritoimisto
Sähkötarkastukset toteutetaan ammattitaidolla ja totuttua nopeammalla toimitusaikataululla.

Sähkötarkastukset

Sähkötarkastukset ovat tärkeä osa laitteen tai sähkölaitekokonaisuuden käyttöönottoa. Sähkötarkastukset voivat käsittää käyttöönottotarkastukset, varmennustarkastukset ja määräaikaistarkastukset. Tarjoamme kaikki sähkölaitteistojen tarkastukset nopealla aikataululla pääkaupunkiseudulla. 

Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on riittävässä laajuudessa selvitetty, että siitä ei aiheudu lain mukaisesti vaaraa tai häiriötä. Sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastuksen lisäksi varmennustarkastus, jos kyseessä on luokan 1, 2 tai 3 sähkölaitteisto (kts. Sähkölaitteistoluokitukset). Sähkölaitteiston rakentajan tulee huolehtia sähkölaitteiston käyttöönotto- ja varmennustarkastuksista. Jos rakentaja laiminlyö velvollisuutensa tai on estynyt huolehtimaan siitä, tulee sähkölaitteiston haltijan huolehtia sähkötarkastukset kuntoon.  

Luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle asuinrakennuksia lukuun ottamatta on tehtävä määräaikaiset sähkötarkastukset kymmenen vuoden välein. Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus on tehtävä viiden vuoden välein. Sähkölaitteiston haltijan tulee huolehtia laitteiston määräaikaistarkastuksesta. 

Varmennus-, käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset nopeasti 

Vain valtuutetut tarkastajat  ja tarkastuslaitokset ovat lain mukaan oikeutettuja tekemään sähkötarkastuksia, joihin voivat kuulua esimerkiksi sähkölaitteistojen varmennustarkastukset ja määräaikaistarkastukset. Planmaxin Jaakko Laitila on valtuutettu tarkastaja (Tukes VTS 252). Sähkötarkastukset toteutetaan ammattitaidolla ja totuttua nopeammalla toimitusaikataululla. 

Oletko tuskastunut sähkötarkastusten pitkiin toimitusaikoihin? Kysy lisää tai tilaa varmennus- tai määräaikaistarkastus tai soita 0400 373 222.  

Sähkölaitteistoluokitukset 

Sähkötarkastukset toteutetaan sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan. Varmennustarkastukset ja määräaikaistarkastuksiet sekä kunnossapito-ohjelma jaetaan sähkölaitteita koskevien vaatimusten osalta kolmeen eri luokkaan: 

Sähkölaitteisto, luokka 1 

a) asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa 

b) muussa kuin asuinrakennuksessa oleva sähkölaitteisto, joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3, ja jos suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria 

Sähkölaitteisto, luokka 2 

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, mutta ei sellainen sähkölaitteisto, johon kuuluu enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja  

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho (eli laitteiston haltijan kiinteistölle tai yhteiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summa) on yli 1 600 kilovolttiampeeria 

Sähkölaitteisto, luokka 3 

e) verkonhaltijan siirto-, jakelu- ja muu vastaava sähköverkko 

Luokitus ei koske hissien, viestintäverkkojen, ilma-alusten tai maa- ja vesikulkuneuvojen sähkölaitteistoja. 

Asiakkaidemme kokemuksia

Kaikki asiakaskokemukset »

Yhteistyö Insinööritoimisto Aavat Oy:n kanssa

”Planmax on pysynyt aina aikatauluissa, vaikka tämä ei todellakaan ole selviö tämän tyyppisissä kumppanuuksissa. Jatkamme yhteistyötä Planmaxin kanssa, vaikka meillä on omiakin sähkösuunnittelijoita. Tämä kertonee olennaisen.”

Lue lisää »

Sähköautojen latausverkoston suunnittelu taloyhtiöön

Vuonna 2020 Planmax suunnitteli taloyhtiö Helsingin Käpylän Posteljooniin sähköautojen latausverkoston. Planmax myös kilpailutti ja valvoi varsinaisen urakan. Kyseessä oli 38 autopaikan autohallikohde. 

Lue lisää »

”Aiemmin saamastamme tarjouksesta Jaakko sai höylättyä pois 100 000 euroa”

”Jaakko otti projektimme heti haltuun ja ammattilaisena sai nopeasti aikaan koko sähköistyksen raamit laatimalla autohalliin rakennettavalle latausinfralle teknisen hankekuvauksen, jonka sisällön maallikkokin ymmärsi.”

Lue lisää »

Käyttöönotto- ja varmennustarkastus 

Lain mukaan sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus sekä varmennustarkastus, jos kyseessä on luokkien 1–3 sähkölaitteisto. Myös merkittäville muutos- ja laajennustöille on tehtävä varmennustarkastus.  

Sähköurakoitsija, eli sähkölaitteiston rakentaja, on vastuussa varmennustarkastuksen teettämisestä. Tarkastuksen voi tehdä vain valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos. Jos urakoitsija laiminlyö velvollisuutensa, on sähkölaitteiston haltija vastuussa tarkastuksen teettämisestä. Meillä Planmaxilla on valtuutetut tarkastajat, jotka hoitavat kaikki sähkötarkastukset ammattitaidolla. 

Varmennustarkastukset on tehtävä sähkölaitteistolle ennen käyttöönottoa tai tietyn ajan kuluessa käyttöönoton jälkeen. Luokilla 1 ja 2 varmennustarkastus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Sähkötarkastukset varmistavat, että sähkölaitteisto täyttää lain asettamat vaatimukset sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle. Samalla varmistetaan, että sähkölaitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus. 

Määräaikaistarkastukset 

Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle (ei koske asuinrakennuksia) on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Toteutamme kaikki sähkötarkastukset ammattitaidolla ja lain mukaan. 

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistoa on pidetty hyvässä kunnossa. 

Määräaikaistarkastukset on tehtävä myös asuinrakennuksiin 10 vuoden välein, jos rakennukseen kuuluu liiketiloja tai muita ei-asumiskäytössä olevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria.  

Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus täytyy tehdä viiden vuoden välein. Sähkölaitteiston haltijan tehtävä on huolehtia tarkastuksista. 

Määräaikaiset sähkötarkastukset varmistavat, että: 

  • sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet 
  • sähkölaitteiston hoitoon ja käyttöön tarvittavat ohjeet, piirustukset, välineet ja kaaviot ovat käytettävissä 
  • laitteistojen laajennus- ja muutostöistä on tehty tarkastuspöytäkirjat 

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastukseen sisältyy kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat. 

Ota yhteyttä tai jätä soittopyyntö

Vain valtuutetut tarkastajat tai tarkastuslaitokset voivat tehdä sähkötarkastukset, kuten määräaikaistarkastukset. Meiltä saat tarkastukset nopealla toimitusaikataululla. Kysy lisää lomakkeella tai soita 0400 373 222

Käytämme lomakkeen kautta saatuja tietoja palveluidemme tarjoamiseen ja toimittamiseen. Lisätietoja löydät Insinööritoimisto Planmax Oy:n tietosuojaselosteesta »

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Planmax logo

040 0373222
info@planmax.fi

Knitter Business Park
Kutojantie 6–8
02630 Espoo

Y-tunnus: 2875802-4

Meistä

Insinööritoimisto Planmax Oy on pääosin pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa toimiva täyden palvelun sähköinsinööritoimisto.

Taloyhtiöille
Yrityksille
Yksityisille

AAA logo LK pätevyys logo S1 pätevyys logo Suomen Vahvimmat logoKNX partner logo

Copyright © 2023 Planmax Oy