Valaistussuunnittelu

Hyvin toteutettu valaistus vaikuttaa merkittävästi tilan käytettävyyteen, viihtyvyyteen ja tunnelmaan

Valaistussuunnittelun ammattilainen

Hyvin toteutetulla valaistuksella on merkittävä vaikutus tilojen käytettävyyteen, viihtyvyyteen ja tunnelmaan. Siksi valaistussuunnittelu kannattaa teettää kaltaisellamme alan hyvin tuntevalla ammattilaisella.

Eri tilojen käyttötarkoitus on tärkein valaistukseen vaikuttava tekijä. Valaistuksen on oltava kyseiseen tilaan soveltuva ja oltava voimakkuudeltaan riittävä. Myös tilan sisustus, väri ja korkeus on otettava valaistusratkaisuissa huomioon.

Otamme valaistussuunnittelussamme huomioon kunkin kohteen yksilölliset tekijät, huomioimme eri tilojen käyttötarkoitukset ja suunnittelemme kuhunkin tilaan parhaiten soveltuvan valaistuksen. Otamme valaistussuunnittelussa huomioon myös valaistukseen liittyvät määräykset ja standardit sekä tietenkin asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toivomukset.

Valaistuksen ohjaus

Valaistuksen huolellisesti suunnitellulla ohjauksella voidaan saavuttaa merkittävää energiasäästöä sekä pidentää valaisinten elinikää ja huoltoväliä kohteessa kuin kohteessa. Nykyiset pitkälle kehittyneet valaistuksenohjaustekniikat parantavat lisäksi huomattavasti valaistuksen käytettävyyttä, tuovat tiloihin lisää viihtyisyyttä ja lisäävät turvallisuuden tunnetta. Esim. kulkuväylien valaistusta himmennetään nykyään yleisesti päivänvalon ja läsnäolon perusteella tuoden energiasäästöä, viihtyisyyttä ja tasaisen valaistusvoimakkuuden.

Huoneeseen tulevan päivänvalon määrä vaihtelee runsaasti eri vuoden ja vuorokauden aikoina, siksi valaistuksen monipuolinen säädettävyys on myös tärkeä asia. Huomioimme monipuoliset ohjausmahdollisuudet aina suunnittelussamme.

Alan parhaat ohjelmat ja työkalut

Meillä on käytössämme valaistussuunnittelualan parhaat laskenta- ja visualisointiohjelmat. Laadimme asiakkaan halutessa valaistussuunnitelman kolmiulotteisena eli 3D:nä. 3D-valaistussuunnittelussa rakennus mallinnetaan huoneineen ja pihoineen tarkasti kolmiulotteisena käyttäen Dialux Evo-tietokoneohjelmistoa. 3D-valaistussuunnittelulla taataan toimiva ja kaikki asiakkaan mieltymykset täyttävä valaistus. 3D-valaistussuunnittelun asiakkaan on mahdollista tietää jo suunnitteluvaiheessa, miltä eri tilojen valaistus tulee näyttämään kohteen valmistuttua.

Kuvia 3d-valaistussuunnittelusta

Pyydä tarjous