Rakennuttaminen ja valvonta

"Jotta homma toimisi ja tehdään sovitun mukaisesti"

Sähköistysprojektin rakennuttaminen

Sähköistysprojektien projektinjohto-, rakennuttamistehtävät kuuluvat myös palveluvalikoimaamme. Rakennuttajakonsulttina toimimme asiakkaan, eli hankkeeseen ryhtyvän edunvalvojana ja vastaamme projektin johtamisesta asiakkaan asettamiin teknisiin ja laadullisiin tavoitteisiin asetetun budjetin ja aikataulun sallimissa rajoissa.

Tarjoamme rakennuttamispalveluita aina hankeen valmistelu- ja esiselvitysvaiheesta vastaanottoon ja takuuajan päättymiseen asti.

Ennen suunnitteluvaihetta asetamme asiakkaan kanssa tavoitteet suunnittelulle ja etsimme juuri kyseiseen hankkeeseen parhaiten soveltuvat sähkösuunnittelijat. Suunnitteluvaiheessa ohjaamme suunnittelutyötä niin, että suunnittelussa huomioidaan asiakkaan projektille asettamat tavoitteet täyttyvät. Huolehdimme siitä, että asiakas saa suunnittelutyön tuloksena laadukkaat sähkösuunnitelmat, joista löytyy kaikki se sisältö, josta on sovittu.

Suunnitteluvaiheen päättyessä ja sähkösuunnitelmien valmistuttua on aika löytää sähköistystöille tekijä, eli urakoitsija. Laadimme sähköistystöistä tarjouspyynnön, joka lähetetään sähköurakointiliikkeisiin. Tarjoukset saatuamme valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa sähköistystöille parhaiten soveltuvimman urakoitsijan.

sahkoistysprojekti-2-min

Sähköasennustöiden valvonta

Palveluvalikoimamme kattaa myös sähköasennustöiden valvonnan. Sähköasennustöiden valvojana tärkein tehtävämme on valvoa, että sähkötyöt toteutetaan suunnitelmien, sopimuksen ja asiakkaamme edun mukaisesti. Valvomme myös sitä, että asennukset tehdään voimassa olevia lakeja ja asennusstandardeja noudattaen. Mikäli projektissa tulee yllättäviä muutoksia, reagoimme näihin viipymättä. Mikäli muutos edellyttää muutossuunnitelmia, pidämme huolen siitä, että suunnitelmat tulee tehdyksi ja nämä saadaan työmaan käyttöön niin pian kuin mahdollista. Huolehdimme sähköasennustöiden valvojana myös siitä, että kaikki rakennusvaiheen edellyttämät sähkötyöt tulee tehtyä oikea-aikaisesti, eli mitään sellaista ei jää työvaiheessa tekemättä, jota ei enää myöhemmin ole mahdollista tehdä.

Asiantunteva ja ammattitaitoinen valvonta on erittäin tärkeää sähköasennustöiden onnistuneen lopputuloksen kannalta. Palkatessaan meidät valvojaksi hankkeeseensa, asiakas voi olla varma siitä, että kaikki sähköasennukset tulee tehdyksi laadukkaasti, voimassa olevien lakien ja sähköasennusstandardien mukaisesti ja työn lopputulos vastaa sitä, josta on maksettu.

Pyydä tarjous