Sähköauton latauspisteiden suunnittelu

Tarveselvityksestä latauspisteiden toteutussuunnitteluun, rakennuttamiseen ja työmaavalvontaan

Sähköautot yleistyvät vauhdilla

Lataushybridit ja täyssähköautot ovat yleistymässä kovaa vauhtia. Suomen sähköisen liikenteen tavoitteeksi on asetettu, että sähköautojen määrä nousee vuoteen 2030 mennessä aina 250 000 sähköautoon. Sähköautoiluun siirtymiseen ohjataan Suomessa mm. poliittisten päätösten avulla, sillä lähitulevaisuudesta alkaen polttomoottoriautoihin ja polttoaineisiin kohdistuvaa verotusta tullaan kiristämään samalla, kun sähköautoiluun kohdistuvaa verotaakkaa kevennetään. Myös huoli ympäristöstä ohjaa autoilijoita siirtymään polttomoottoriautoista ajon aikana saasteettomiin sähköautoihin.

Myös valtio tukee sähköauton latausinfrastruktuurin kehitystä Suomessa erilaisten tukien avulla:

Lataustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka hakevat tukea julkisille latauspisteille. Riippuen asennettavien latauspisteiden latausnopeudesta, tuki kattaa 30-35% investoinnin kustannuksista.

ARA:lta haettava avustus on tarkoitettu taloyhtiöille ja se kattaa 35% kustannuksista, jotka aiheutuvat sähköauton latauspisteisteiden rakentamisesta ja latauspisteiden edellyttämistä muutostöistä kiinteistön sähköjärjestelmään. Tuen enimmäismäärä on 90 000 € ja tuen edellytyksenä on, että latauspisteitä rakennetaan vähintään viidelle autopaikalle. Tuen piiriin hyväksytään myös latauspisteiden tarveselvityksestä ja hankesuunnittelusta aiheutuvat kustannukset.

Ohjeistamme asiakkaitamme tukien hakemiseen liittyvissä asioissa.

Sähköauton latauspisteiden suunnittelu alkaa tarveselvityksellä

Useassa kiinteistössä ja taloyhtiössä pohditaankin mm. edellisen otsakkeen alla mainittujen syiden vuoksi, mahdollistaisikohan kiinteistön nykyinen sähköjärjestelmä sähköauton latauspisteiden hankkimisen. Pitkään tämän kanssa ei kannata arvuutella, vaan kannattaa teettää meillä sähköauton latauspisteiden tarveselvitys, joka on erittäin hyvä työkalu sähköautonlatauspisteitä koskevan päätöksenteon avuksi.

“Planmax hoiti suunnittelun, rakennuttamistehtävät ja valvonnan kokonaisuudessaan erittäin hyvin.”

Sähköauton latauspisteiden tarveselvitys

Tarveselvityksessä selvitämme, mahdollistaako kiinteistön nykyinen sähköjärjestelmä sähköauton latauksia ja jos mahdollistaa, niin kuinka moneen sähköautonlatauspisteeseen järjestelmän kapasiteetti on riittävä. Riittävyyden kannalta määräävin tekijä on pää-/kiinteistökeskuksen pääsulakeko ja nykyisten autolämmityspisteiden kaapelointien riittävyys (siinä tapauksessa, että nykyistä autolämmitysverkostoa hyödynnetään sähköautonlataukseen).

Tarveselvityksemme perustuu kohteesta saatavilla oleviin nykyisiin sähkösuunnitelmadokumentteihin ja kohdekäyntiin, jonka avulla voimme kartoittaa juuri kyseiseen kohteeseen parhaiten sopivat ratkaisumahdollisuudet sähköauton latauspisteiden toteuttamiseksi.

Tarveselvityksemme lopputuloksena syntyy kirjallinen raportti, jossa kerromme kiinteistön nykyisen sähköjärjestelmän soveltuvuudesta sähköauton lataukseen, sekä esitämme näkemyksemme mukaan parhaat ratkaisut latauspisteiden toteuttamiseksi. Raporttiimme sisältyy aina myös eri ratkaisuvaihtoehtojen kustannusarviot.

Toteutussuunnittelu, rakennus ja työmaavalvonta

Jos tarveselvityksen pohjalta tehdään myönteinen päätös sähköauton latauspisteiden hankkimisesta, voimme tarjota asiakkaallemme myös varsinaisen sähköauton latauspisteiden suunnittelun, eli toteutussuunnittelun. Suunnittelutyön tuloksena syntyy laadukas ja yksityiskohtainen sähkösuunnitelma, jolla asiakas voi kilpailuttaa urakoitsijat.

Toteutussuunnitteluvaiheessa valitsemme asiakkaalle parhaiten soveltuvat latausasematyypit yhteistyössä asiakkaan kanssa, suunnittelemme latausasemien sijoituspaikat kaapelointeineen sekä mahdollisesti tarvittavat vahvistukset kiinteistön sähköverkkoon, sähköliittymään jne. kuorman hallinta huomioiden.

Voimme tarjota asiakkaillemme sähköauton latauspisteiden rakennuttamisen avaimet käteen-palveluna. Palvelussa teemme latauspisteisiin liittyvän tarveselvityksen, toteutussuunnittelun, kilpailutamme urakoitsijat sekä hoidamme rakennuttamisen ja työmaavalvonnan.

Pyydä tarjous