SÄHKÖTARKASTUKSET

Varmennus- ja määräikaistarkastukset nopealla toimitusaikataululla

Varmennustarkastus, käyttöönottotarkastus ja määräaikaistarkastukset nopeasti

Meiltä lainmukaiset sähkötarkastukset nopeammalla aikataululla kuin osaat odottaakaan. Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastus, varmennustarkastus ja määräaikaistarkastukset vaikka saman tien pääkaupunkiseudulla.

Vain valtuutetut tarkastuslaitokset ja tarkastajat ovat lain mukaan oikeutettuja tekemään sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastuksia. Planmaxin Jaakko Laitila on valtuutettu tarkastaja (Tukes VTS 252). Sähkötarkastukset toteutetaan ammattitaidolla ja totuttua nopeammalla toimitusaikataululla.

Oletko tuskastunut tarkastusten pitkiin toimitusaikoihin? Kysy lisää tai tilaa varmennus- tai määräaikaistarkastus tästä tai soita 0400 373 222. 

Sähkölaitteistoluokitukset

Sähkötarkastukset toteutetaan sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan. Sähkölaitteistot jaetaan varmennustarkastuksia, määräaikaistarkastuksia ja kunnossapito-ohjelmaa koskevien vaatimusten osalta eri luokkiin:
 

Sähkölaitteisto, luokka 1

a) asuinrakennuksessa, jossa on enemmän kuin kaksi asuinhuoneistoa

b) muussa kuin asuinrakennuksessa oleva sähkölaitteisto, joka ei kuulu luokkiin 2 tai 3, ja jos suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria  

Sähkölaitteisto, luokka 2

c) sähkölaitteisto, johon kuuluu yli 1 000 voltin nimellisjännitteisiä osia, mutta ei sellainen sähkölaitteisto, johon kuuluu enintään 1 000 voltin nimellisjännitteellä syötettyjä yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai niihin verrattavia laitteistoja; 

d) sähkölaitteisto, jonka liittymisteho (eli laitteiston haltijan kiinteistölle tai yhteiselle kiinteistöryhmälle rakennettujen liittymien liittymistehojen summa) on yli 1600 kilovolttiampeeria.

Sähkölaitteisto, luokka 3

everkonhaltijan siirto-, jakelu- ja muu vastaava sähköverkko

Luokitus ei koske hissien, viestintäverkkojen, ilma-alusten tai maa- ja vesikulkuneuvojen sähkölaitteistoja.

Varmennustarkastus

Lain mukaan sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus sekä varmennustarkastus, jos kyseessä on luokkien 1-3 sähkölaitteisto. Myös merkittäville muutos- ja laajennustöille on tehtävä varmennustarkastus. 

Sähköurakoitsija eli sähkölaitteiston rakentaja on vastuussa  varmennustarkastuksen teettämisestä. Tarkastuksen voi tehdä vain valtuutettu tarkastaja tai tarkastuslaitos. Jos urakoitsija laiminlyö velvollisuutensa, on sähkölaitteiston haltija vastuussa tarkastuksen teettämisestä. Meillä Planmaxilla on valtuutetut tarkastajat, jotka hoitavat kaikki sähkötarkastukset ammattitaidolla.

Varmennustarkastus on tehtävä sähkölaitteistolle ennen käyttöönottoa tai tietyn ajan kuluessa käyttöönoton jälkeen. Luokilla 1-2 varmennustarkastus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. Tarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteisto täyttää lain asettamat vaatimukset sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle. Samalla varmistetaan, että sähkölaitteistolle on tehty käyttöönottotarkastus.

Meiltä saat varmennustarkastukset nopealla toimitusaikataululla! Kysy lisää tai tilaa varmennustarkastus tästä ta soita 0400 373 222!

Sähkötarkastukset nopeasti

Meiltä myös sähkölaitteistojen määräaikaistarkastukset

Käytössä olevalle luokan 1 ja 2 sähkölaitteistolle (ei koske asuinrakennuksia) on tehtävä määräaikaistarkastus kymmenen vuoden välein. Toteutamme kaikki sähkötarkastukset ammattitaidolla ja lain mukaan.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistoa on pidetty hyvässä kunnossa.

Määräaikaistarkastus on tehtävä myös asuinrakennuksiin 10 vuoden välein, jos rakennukseen kuuluu liiketiloja tai muita ei-asumiskäytössä olevia tiloja, joiden suojalaitteena toimivan ylivirtasuojan nimellisvirta on yli 35 ampeeria. 

Luokan 3 sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus täytyy tehdä viiden vuoden välein. Sähkölaitteiston haltijan tehtävä on huolehtia tarkastuksista.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että:

1) sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää ja laitteistolle on tehty kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet;

2) sähkölaitteiston hoitoon ja käyttöön tarvittavat ohjeet, piirustukset, välineet ja kaaviot ovat käytettävissä;

3) laitteistojen laajennus- ja muutostöistä on tehty tarkastuspöytäkirjat.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastukseen sisältyy kohteessa mahdollisesti olevat lääkintätilat, räjähdysvaaralliset tilat ja palovaaralliset tilat.

Vain valtuutetut tarkastajat tai tarkastuslaitokset voivat tehdä sähkötarkastukset, kuten määräaikaistarkastukset. Meiltä saat tarkastukset nopealla toimitusaikataululla. Kysy lisää tästä tai soita 0400 373 222.

 

     

Käytönjohtaja

Pyydä tarjous